Oferta dla firm

img

Poziomy zaawansowania w ENGLISH EXPERT


Niezależnie od poziomu zaawansowania, skupiamy się na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Co najmniej 80 % każdych zajęć upływa na mówieniu w języku obcym. Dzięki naszej metodzie i odpowiednio wyszkolonym lektorom, uczniowie ćwiczą mówienie już od pierwszych zajęć, w warunkach przypominających prawdziwe sytuacje rozmów z obcokrajowcami. Między innymi dlatego nauczenie się języka przebiega u nas szybciej niż na innych dostępnych na rynku kursach. Każdy uczestniczy w zajęciach zgodnych ze swoim poziomem samodzielności komunikacyjnej. Poziomy różnią się pod względem tematyki i zdobywanych umiejętności:

Poziom 1 - A1 - 52h

 • Poznanie ponad 300 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie z użyciem twierdzeń, przeczeń i pytań;
 • mówienie z określaniem przynależności, mówienie o podstawowych cechach wyglądu i elementach ubioru,czynnościach wykonywanych „tu i teraz";
 • podawanie informacji o sobie i innych stosując liczbę pojedynczą lub mnogą;
 • nawiązywanie kontaktów;
 • poznanie liter alfabetu i literowanie wyrazów (spelling);
 • nazywanie dni tygodnia, miesięcy i pór roku, krajów i miast, kolorów przedmiotów w bezpośrednim otoczeniu
 • poznanie cyfr i wymowa liczb;
 • określanie kolejności;
 • rozpoznawanie i stosowanie skrótów wyrazowych.

Poziom 2 - A1 - 48h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o upodobaniach, nazywanie posiłków i potraw, codziennych czynnościach i zwyczajach (Present Simple), porach dnia, mówienie o umiejętnościach, teraźniejszości z wyborem odpowiedniej konstrukcji (Present Continuous i Present Simple), rodzinie, środkach transportu - stosowanie wyrażeń z nimi związanych;
 • określanie liczby lub ilości pojęć policzalnych i niepoliczalnych, podobieństw i różnic;
 • nazywanie narodowości, posiłków, potraw i napojów;
 • podawanie przykładów, mówienie o znajomości osób i faktów;
 • stosowanie pytań z zaimkami co, kto, który, gdzie, kiedy, czyj;
 • poznanie wyrażeń związanych z rozmowami telefonicznymi;
 • dokładne określanie czasu;
 • utrwalanie umiejętności z poprzedniego poziomu

Poziom 3 - A1+/A2 - 48h

 • Poznanie ponad 300 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o sportach, wakacjach i wyjazdach, czynnościach i stanach z przeszłości (Past Simple), częstotliwości wydarzeń, przyszłości (Future Simple);
 • nazywanie rodzajów sklepów, materiałów, z których wykonane są przedmioty, podstawowych instrumentów muzycznych, krajów, miast, narodowości c.d., podstawowych kształtów i figur, przedmiotów szkolnych i akademickich;
 • rozumienie i stosowanie wyrażeń potrzebnych przy robieniu zakupów, kupowaniu biletów, podstawowej komunikacji zawodowej, wskazywaniu drogi, płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych;
 • pytanie o ceny, podawanie dat, określanie warunków pogodowych;
 • zamawianie w kawiarni, pubie i restauracji;
 • wyrażanie życzeń i próśb , zgody i jej braku;
 • porównywanie;
 • stosowanie wyrażeń typu naj-;
 • określanie odległości;
 • podawanie podstawowych danych osobowych i wypełnianie prostych formularzy;
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 4 - A2 - 64h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o przeszłości z użyciem czasowników nieregularnych, mediach i literaturze, planach na przyszłość (Be going to), podróżach (c.d.), zmianach, dotychczasowych doświadczeniach, przeszłych czynnościach z obecnym rezultatem oraz aktualnych stanach i czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości (Present Perfect), prawie i podatkach;
 • stosowanie wyrażeń „muszę", „nie muszę", „powinienem", warunkowych w teraźniejszości i przyszłości (Zero/First Conditional);
 • zakazywanie;
 • wyrażanie silnych emocji, chęci;
 • określanie pozycji i części przedmiotów;
 • podejmowanie decyzji;
 • poznanie wyrażeń rozpoczynających i kończących rozmowy;
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 5 - A2+/B1 - 64h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o zdrowiu i ludzkim ciele, chęciach, podróżach (c.d.), zakupach (c.d.), niebezpieczeństwach, łamaniu i przestrzeganiu prawa, dotychczasowych wydarzeniach (Present Perfect c.d.), temperaturze, czynnościach niedokonanych z przeszłości (Past Continuous), wyjątkach, świętach, relacjach z innymi, wydarzeniach w stronie biernej (Passive Voice);
 • stosowanie wyrażeń niezbędnych do uczestniczenia w komunikacji miejskiej i dalekobieżnej;
 • gdybanie o teraźniejszości i przyszłości (Second Conditional);
 • proponowanie;
 • obiecywanie;
 • podejmowanie decyzji (Future Simple c.d.);
 • sugerowanie;
 • wyrażanie preferencji (Would rather);
 • orientacyjne określanie liczby lub ilości pojęć policzalnych i niepoliczalnych;
 • podstawowe wyrażenia religijne, kulturowe i społeczne;
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 6 - B1 - 64h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o czynnościach niedokonanych w przyszłości (Future Continuous), podstawowych zagadnieniach politycznych i naukowych, sztuce, reklamacjach, kłopotach, konsekwencjach, przestrzeganiu i łamaniu prawa c.d., zagadnieniach międzynarodowych, wyglądzie zewnętrznym c.d., humorze, zakończonych i niezakończonych stanach i czynnościach z przeszłości (Used to/Past Simple i Present Perfect c.d., Present Perfect Continous), wcześniej zaplanowanej przyszłości (Present Continuous i Present Simple);
 • stosowanie wyrażeń warunkowych w teraźniejszości i przyszłości, krótkich odpowiedzi, wyrażeń niezbędnych do uczestniczenia w komunikacji miejskiej i dalekobieżnej c.d.;
 • gdybanie o teraźniejszości i przyszłości (Zero/First/Second Conditional c.d.);
 • wyrażanie pozwolenia;
 • wydawanie poleceń;
 • przepraszanie;
 • upewnianie się (Question tags), uogólnianie;
 • podstawowe wyrażenia geograficzne;
 • porady;
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 7 - B1+/B2 - 80h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o lękach, wynalazkach, portalach społecznościowych przeszłości z zachowaniem kolejności zdarzeń (Past Perfect), długości trwania aktualnych i nieaktualnych stanów i czynności (Present Perfect i Past Simple) wadach i zaletach, zagadnieniach finansowych i ekonomicznych c.d., zjawiskach paranormalnych, poprawności politycznej, manierach, humorze c.d., funkcjach urządzeń elektronicznych, podróżach c.d., niepełnosprawnościach, problemach zdrowotnych c.d., prawdopodobieństwach, przymusach, rodzajach pożywienia c.d., standardach życia, celebrytach i gwiazdach, infrastrukturze komunikacyjnej, znakach drogowych, wyrażanie poirytowania (always + Present Continous), przypuszczanie;
 • relacjonowanie przeszłości z teraźniejszej perspektywy (Reported Speech)porady c.d.,
 • określanie celów;
 • gdybanie o przeszłości (Third Conditional);
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 8 - B2 - 80h

 • Poznanie ponad 400 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o sportach ekstremalnych, przyzwyczajeniach, zakazach, inteligencji, przesądach, rodzajach zachowania, własności intelektualnej, popycie i podaży, rodzajach przestępstw i wykroczeń, czynnościach zleconych innym, stopniach zdeterminowania, najbliższej przyszłości, cechach charakteru, nieporozumieniach, drażliwych tematach, zagadnieniach tabu, o tym czego nie musimy / nie wolno nam robić, o tym czego nie musieliśmy lub co zrobiliśmy niepotrzebnie, problemach społecznych, wartościach, inwestowaniu, sukcesie zawodowym i komercyjnym, cechach charakteru przydatnych w rozwoju kariery;
 • rozważanie;
 • stosowanie idiomów;
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 9 - B2 - 64h

 • Poznanie ponad 300 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o stanach i czynnościach dokonanych w przyszłości (Future Perfect), cechach charakteru c.d., sytuacjach niemożliwych w przeszłości, nawykach i uzależnieniach, krewnych, portalach społecznościowych c.d., chciwości i innych wadach, rodzajach motywacji, systemie karnym, ustroju politycznym, hazardzie, terroryzmie,
 • stosowanie idiomów c.d.;
 • tworzenie zadań podrzędnie i nadrzędnie złożonych;
 • wyrażanie chęci z „wish";
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.

Poziom 10 - B2+ - 64h

 • Poznanie ponad 300 wyrazów codziennego użytku;
 • mówienie o przemianach, komputeryzacji, reputacji, wadach i zaletach popularności, dumie, sprawiedliwości i jej braku, rodzajach korespondencji, zdrowym rozsądku, ludzkiej naturze, wyzwaniach, złożonych sytuacjach z przeszłości i przyszłości z użyciem wszystkich potrzebnych konstrukcji zdaniowych (Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Perfect Continuous i inne), złożonych sytuacjach;
 • stosowanie inwersji zdaniowej;
 • powtórzenie wyrażeń warunkowych (First/Second/Third Conditional);
 • utrwalanie umiejętności z poprzednich poziomów.
 

Kursy ogólne i egzaminacyjne

Kursy ogólne i egzaminacyjne
Czytaj więcej…

Szkolenia biznesowe i firmowe

Dla_firm Szkolenia biznesowe i firmowe
Czytaj więcej…

Ćwiczenia multimedialne

Ćwiczenia multimedialne
Czytaj więcej…

Zapisz się online

Zapisz się online
Czytaj więcej…