Nasze kursy bazują w dużej mierze na  założeniach metody bezpośredniej, której celem jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, w naturalny, przyjemny i skuteczny sposób, poprzez naukę słownictwa i wyrażeń od razu w języku docelowym, umożliwiającą zastosowanie ich w odpowiedniej sytuacji i kontekście w praktyce. Na zajęciach głównie mówimy. Dzięki temu wykształcamy w bezpośredni sposób poprawne odruchy językowe, podobnie jak ma to miejsce podczas nauki takich zdolności manualnych jak szybkie pisanie na klawiaturze, taniec, czy sztuki walki. Jednym słowem - im więcej ćwiczymy daną umiejętność, tym szybciej ją doskonalimy.

Oprócz założeń metody bezpośredniej, stosowana u nas metoda komunikatywna czerpie także z najnowszych odkryć neurolingwistycznych w zakresie szybkiej i skutecznej nauki. Dzięki wyraźnemu zastosowaniu metody sensualnej (dodaktowe bodźce wzrokowe) oraz metody blended-learning (wsparcie kursu multimediami), kursanci znacznie skuteczniej zapamiętują nowe słownictwo i struktury.

Wszystkie zajęcia polegają na interakcji z lektorem i grupą. Nowoczesny i ciekawy dodatek do kursu stanowią za to zajęcia multimedialne, bezpośrednio związane z tematyką i treścią spotkań. Każdy uczeń posiada swój indywidualny profil w systemie, do którego ma nieograniczony dostęp. Dzięki temu może w dowolnym wymiarze poszerzać swój kurs o dodatkowe treści i w atrakcyjny sposób utrwalać materiał poznany na zajęciach. Inteligentny system oferuje wiele opcji ćwiczeń, zapamiętuje i interpretuje wyniki ucznia, proponując przy tym jak najskuteczniej z niego korzystać.

Zobacz jak wygląda platforma w praktyce. Film jest w języku angielskim, ale ćwiczenia są odpowiednie już dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę.

Słuchanie i mówienie

Kładziemy duży nacisk na praktykę - słuchanie i mówienie. Co najmniej 80% lekcji to rozmowa  z lektorem, polegająca na wspomaganym dialogu, w którym lektor inicjuje rozmowę w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony w praktyce i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Zajęcia w języku obcym

Zajęcia odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.

Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język polski. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz zna już z poprzednich lekcji.

Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je naśladując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Odruchy językowe

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy dużo mówić. Dzięki przewadze praktyki nad teorią, nabywane poprzez przećwiczenie umiejętności będzie można odruchowo i pewnie wykorzystać w prawdziwej sytuacji.

Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

Pytania i odpowiedzi

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga pewność odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.

We wszystkich podręcznikach używamy dużej ilości interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). Sprawia to, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

Poprawność

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o ładne formułowanie zdań.

Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas pojawiają się wyjaśnienia gramatyczne.

Powtarzanie materiału

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. Na naszych zajęciach przeznacza się regularnie czas na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki, nawet nie pracując dodatkowo w domu. Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału.

Podręczniki

Wykorzystujemy najnowsze podręczniki, które:

  • zawierają aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych potrzeb komunikacyjnych
  • poruszają interesującą tematykę
  • są regularnie aktualizowane
  • zostały stworzone przez zespół doświadczonych lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczania metodami bezpośrednimi i odzwierciedlają wieloletnie przemyślenia dotyczące zakresu materiału oraz sposobu wprowadzania
  • zawierają przystępne wyjaśnienia gramatyczne – krótkie, praktyczne i łatwe do zrozumienia
  • są wykorzystywane przez lektorów jako podstawa do budowania konwersacji

Zobacz jak wyglądają podręczniki na kolejnych etapach zaawansowania