Niezależnie od poziomu zaawansowania, skupiamy się na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Co najmniej 80 % każdych zajęć upływa na mówieniu w języku obcym. Dzięki naszej metodzie i odpowiednio wyszkolonym lektorom, uczniowie ćwiczą mówienie już od pierwszych zajęć, w warunkach przypominających prawdziwe sytuacje rozmów z obcokrajowcami. Między innymi dlatego nauczenie się języka przebiega u nas szybciej niż na innych dostępnych na rynku kursach. Każdy uczestniczy w zajęciach zgodnych ze swoim poziomem samodzielności komunikacyjnej. Poziomy różnią się pod względem tematyki i zdobywanych umiejętności:

 

Poziomy zaawansowania według CEFR

Kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz francuskiego w English Expert służą osiąganiu poziomów zaawansowania zgodnych z aktualnymi standardami nauczania języków obcych w Europie.

Najpowszechniejszym typem klasyfikacji poziomów biegłości językowej jest skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), opisująca sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

Każdy z poziomów oznacza opanowanie określonych umiejętności językowych. W skrócie, przedstawia się to następująco:

Ucząc się w szkole English Expert Słuchacze osiągają kolejne poziomy zaawansowania szybciej niż na innych dostępnych na rynku kursach - ZOBACZ